AHN

Akalla Husby Nätort

Byar i Övre Bygden

Övre Bygden
Är belägen i Kalix kommuns nordöstra hörn och gränsar till Överkalix och Övertorneå. Övre bygden består av 22 byar med totalt ca 350 invånare.

 

Kommentera

Företag

Vitvattnet

Assar Generator HB

Kontaktperson VD Assar Nordebo
Telefon 0923-700 44
Fax 0923-700 44
Adress Vitvattnet 338 952 93 Kalix
Storträsk
Lilltjärnlandets Fårfarm
Kontaktperson Agneta Eriksson
Telefon 0923-700 63, 700 20
Adress Storträsk 212 952 93 Kalix
Storsien
Lasses Hovslageri, Klövvård och Smide
Kontaktperson Lars Lindvall
Telefon 0923-610 01
Adress Gransätra 114 952 93 Kalix
Sidalens Naturbruk
Thomas Lindbäck & Anna-Caisa Skogqvist
Kontaktperson Thomas Lindbäck
Telefon 0923-610 16 mobil 070-610 16 61
Adress Storsien 378 952 93 Kalix
Sandbergs Taxi-Taxirörelse
Kontaktperson Rune Sandberg
Telefon 0923-610 20
Fax 0923-610 20
Adress Storsien 373 952 93 Kalix

Kommentera

Föreningar

  • Detta är en exempelsida. Den skiljer sig från ett blogginlägg eftersom den är statisk och kommer att finnas på samma plats hela tiden, den kommer troligen att visas i din sidnavigering (i de flesta teman). De flesta börjar med en Om-sida som introducerar dem för potentiella besökare. Den skulle t.ex kunna ha följande innehåll:
  • Detta är en exempelsida. Den skiljer sig från ett blogginlägg eftersom den är statisk och kommer att finnas på samma plats hela tiden, den kommer troligen att visas i din sidnavigering (i de flesta teman). De flesta börjar med en Om-sida som introducerar dem för potentiella besökare. Den skulle t.ex kunna ha följande innehåll:

Kommentera

Bildgalleri


Eskilstuna BIG-1 Grupp-6 Eskilstuna BIG-1 Grupp-7 Eskilstuna BIG-1 Grupp-9 Eskilstuna BIG-2 Grupp-4 Eskilstuna BIG-2 Grupp-5 Eskilstuna BIG-2 Grupp-9 Eskilstuna BIG-3 Grupp-2 Eskilstuna BIG-3 Grupp-6 Eskilstuna BIG-3 Grupp-8 Eskilstuna BIG-4 Grupp-1 Eskilstuna BIG-4 Grupp-10 Eskilstuna Valp Lordag Eskilstuna Valp Sondag Eskilstuna Veteran Lordag Eskilstuna Veteran Sondag Eskilstuna Avel Lordag   

Kommentera

Kontakt

Föreningens kontaktperson och verksamhetsansvarig är

Mikael Eliasson    Tfn:0923-701 10      Mobil:070-269 52 93      Fax:700 10 Email:obygden@algonet.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kommentera

Stationshuset

Våren 2001 köpte Servicecentrum i Övre Bygden ekonomisk förening in stationshuset för att försöka rädda kvar det åt eftervärlden. Föreningen sökte och fick beviljat ett EU-projektNäringslivsutveckling och turism i Övre Bygden med mål att:

Restaurera och bevara det kulturhistoriska värdefulla Stationshuset
Fylla det med företagande verksamhet
Medverka till uppbyggnad av besöksnäring i Övre Bygden
Stimulera och hjälpa till vid inflyttning
Projektet är beviljad en fortsättning och kommer att pågå till 2004-06-30
Projektledare
Tomas Gunnari
Agneta Eriksson
Tomas Gunnari
Agneta Eriksson

 

Vitvattnet_railway_station1

Kommentera

Välkommen

Servicecentrum i Övre Bygden ekonomisk förening jobbar för bygdens utveckling genom samverkan över gränserna. Övre Bygden hittar du i nordöstra delen av Kalix Kommun och angränsande delar av Övertorneå och Överkalix kommuner. Den består av 20-talet byar med totalt ca 350 invånare. Vår ekonomiska förening bildades 1996 och vi är idag 100 andelsägare. Första advent det året slog vi upp dörren till Servicecentrum som innehåller:

Lanthandel. Livsmedel och bränsle, systemombud tips och lotter, hemsändning av varor

 

Bygdekontor. Café, samhällsinformation, datorer, fax, kopiator, låneböcker.

 

Hemtjänst. Hemtjänst anpassad till vår bygds behov

 

Stationshuset. EU-projektet Näringslivsutveckling och turism i Övre Bygden.
Konferenslokaler, kontorslokaler, byaslöjdsal

 

Personalpool. Arbetskraft hyrs ut vid behov. Kontakta versamhetsansvarig

Styrelsen,Verksamhetsansvariga, Kontakta oss!

Kommentera

Styrelsen

Detta är en exempelsida. Den skiljer sig från ett blogginlägg eftersom den är statisk och kommer att finnas på samma plats hela tiden, den kommer troligen att visas i din sidnavigering (i de flesta teman). De flesta börjar med en Om-sida som introducerar dem för potentiella besökare. Den skulle t.ex kunna ha följande innehåll:

Ledarmöter Namn Tele Email
Ordförande Erik Lindberg 070-579 52 93 salslindbergs@ebox.tninet.se
Sekreterare Tomas Gunnari 070-640 03 03 tomas.gunnari@telia.com
Kassör Mikael Eliasson 070-269 52 93 socken@algonet.se
Ledamot Agneta Eriksson 070-215 97 37 lilltjarnlandet@work.utfors.se
Ledamot Erik Andersson 070-694 53 14  
Suppleant Anna Caisa Skogqvist 0923-610 16  
Suppleant Sven Andersson 070-680 08 51
Styrelsen
Erik Lindberg
Tomas Gunnari
Mikael Eliasson
Agneta Eriksson
Ordförande Erik Lindberg
Sekreterare Tomas Gunnari
Kassör Mikael Eliasson
Ledamot Agneta Eriksson
Erik Andersson
Anna Caisa Skogqvist
Sven Andersson
Ledamot Erik Andersson
Suppleant Anna Caisa Skogqvist

Kommentera

Drivs med WordPress & Theme 2015