Servicecentrum i Övre Bygden ekonomisk förening jobbar för bygdens utveckling genom samverkan över gränserna. Övre Bygden hittar du i nordöstra delen av Kalix Kommun och angränsande delar av Övertorneå och Överkalix kommuner. Den består av 20-talet byar med totalt ca 350 invånare. Vår ekonomiska förening bildades 1996 och vi är idag 100 andelsägare. Första advent det året slog vi upp dörren till Servicecentrum som innehåller:

Lanthandel Livsmedel och bränsle, systemombud tips och lotter, hemsändning av varor
Bygdekontor Café, samhällsinformation, datorer, fax, kopiator, låneböcker
Hemtjänst Hemtjänst anpassad till vår bygds behov
Stationshuset EU-projektet Näringslivsutveckling och turism i Övre Bygden.
Konferenslokaler, kontorslokaler, byaslöjdsal
Personalpool Arbetskraft hyrs ut vid behov. Kontakta versamhetsansvarig

Årets by i Norrbotten 2003. Övre Bygden