Servicecentrum i Övre Bygden utför hemtjänst på uppdrag av Kalix kommun. Bedömningen av hemtjänstbehovet görs av Kalix kommun, Gabriella Waccari tel 0923-640 047.

Vi som jobbar inom hemtjänsten erbjuder hjälp med vård i ert eget hem, exempelvis hjälp med daglig hygien, matlagning, städning och enklare medecinska insatser.Vi utför varuhemsändningar vid behov från bygdens lanthandel. Vi vill underlätta tillvaron så att ni kan bo kvar i er by så länge som möjligt.

Ni som vill få mer information tag kontakt med Mikael Eliasson 701 10.

Vi jobbar inom hemtjänsten.

Anna-Lisa
Ann-Sofie
Eva
Kerstin
Anna-Lisa
Ann-Sofie
Eva
Kerstin