Övre Bygden
Är belägen i Kalix kommuns nordöstra hörn och gränsar till Överkalix och Övertorneå. Övre bygden består av 22 byar med totalt ca 350 invånare.