Vitvattnet

Assar Generator HB

Kontaktperson VD Assar Nordebo
Telefon 0923-700 44
Fax 0923-700 44
Adress Vitvattnet 338 952 93 Kalix
Storträsk
Lilltjärnlandets Fårfarm
Kontaktperson Agneta Eriksson
Telefon 0923-700 63, 700 20
Adress Storträsk 212 952 93 Kalix
Storsien
Lasses Hovslageri, Klövvård och Smide
Kontaktperson Lars Lindvall
Telefon 0923-610 01
Adress Gransätra 114 952 93 Kalix
Sidalens Naturbruk
Thomas Lindbäck & Anna-Caisa Skogqvist
Kontaktperson Thomas Lindbäck
Telefon 0923-610 16 mobil 070-610 16 61
Adress Storsien 378 952 93 Kalix
Sandbergs Taxi-Taxirörelse
Kontaktperson Rune Sandberg
Telefon 0923-610 20
Fax 0923-610 20
Adress Storsien 373 952 93 Kalix