Våren 2001 köpte Servicecentrum i Övre Bygden ekonomisk förening in stationshuset för att försöka rädda kvar det åt eftervärlden. Föreningen sökte och fick beviljat ett EU-projektNäringslivsutveckling och turism i Övre Bygden med mål att:

Restaurera och bevara det kulturhistoriska värdefulla Stationshuset
Fylla det med företagande verksamhet
Medverka till uppbyggnad av besöksnäring i Övre Bygden
Stimulera och hjälpa till vid inflyttning
Projektet är beviljad en fortsättning och kommer att pågå till 2004-06-30
Projektledare
Tomas Gunnari
Agneta Eriksson
Tomas Gunnari
Agneta Eriksson

 

Vitvattnet_railway_station1